lagen.nu

Processprinciper

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Principer för hur en rättegång ska genomföras.

Dessa principer står ibland emot varandra. Beroende på måltyp och omständigheter i det aktuella fallet gör man olika avvägningar mot dem.


Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation