lagen.nu

Processhinder

Ingen har skrivit en beskrivning av "Processhinder" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Processhinder finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

AD 2014 nr 65: En arbetsgivare har väckt talan vid tingsrätten mot två tidigare arbetstagare och yrkat bl.a. att dessa ska betala skadestånd för brott mot upphovsrättslagen och företagshemlighetslagen....
NJA 2012 s. 362: För att någon ska få bedriva vattenverksamhet krävs rådighet över vattnet där verksamheten ska bedrivas. Sådan rådighet är en förutsättning för att en ansökan om tillstånd till vattenverksamheten ska...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation