lagen.nu

Pro rata parte

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

"I lika stora delar", en regel för uppdelning av betalningsansvar.

Jfr Pro determinata parte.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation