lagen.nu

Prisreglering

Ingen har skrivit en beskrivning av "Prisreglering" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1994 s. 442: Behörighet för allmän domstol eller administrativ myndighet att pröva frågor om kommunala elavgifter.
RK 2009:2: Föreläggande enligt 7 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Fråga om vad som är "rättvis och skälig prissättning" enligt beslut om skyldigheter avseende prissättning av...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation