lagen.nu

Primär förhandlingsskyldighet

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet går längre än dennes allmänna förhandlingsskyldighet i 10 § MBL och är framför allt aktuell i de fall som rör företags- och arbetsledningen , d.v.s. då arbetsgivaren har ensam beslutanderätt. Syftet med den primära förhandlingsskyldigheten är att parterna ska kunna enas men om detta inte är möjligt har arbetsgivaren rätt att fatta det beslut denne anser vara riktigt i enlighet med arbetsgivarprerogativet.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (5)

AD 2003 nr 18: Lunds stift har genom stiftsstyrelsen beslutat om indelningsändringar avseende flera olika församlingar, kyrkliga samfälligheter och pastorat. Med anledning av Lunds stifts beslut har tvist uppstått...
AD 2005 nr 46: Ett verkstadsföretag anlitade under sommaren 2004 fem litauiska arbetstagare för utförande av bl.a. vissa svetsarbeten, vilka ostridigt var sådana att primär förhandlingsskyldighet förelåg enligt 38...
AD 2009 nr 32: Ett byggbolag anställde en person som löneingenjör. Arbetet innefattade bl.a. ackordsförhandlingar med den lokala fackliga organisationen och bemanningsplanering beträffande yrkesarbetarna vid...
AD 2009 nr 33: Tolkning av en kollektivavtalsbestämmelse om arbetsgivares förhandlingsskyldighet innan beslut fattas om provanställning av arbetstagare.
RH 2017:33: Hyresnämndsmål. Enligt 5 § första stycket hyresförhandlingslagen är hyresvärden skyldig att förhandla med hyresgästorganisationen i fråga om dels höjning av hyran för en lägenhet, dels bestämmande av...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation