lagen.nu

Presumtionsansvar

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En ansvarstyp där den ansvarande parten vid skada antas ha varit försumlig om denne inte kan bevisa motsatsen.

Presumtionsansvaret förekommer inom avtalsförhållanden och kan beskrivas som culpaansvar med omvänd bevisbörda; när en avtalspart är skadeståndsskyldig om han inte kan visa att kontraktsbrottet inte berodde på hans försumlighet. Om en hyrestagare skadar saken han hyr så föreligger presumtionsansvar, dvs hyrestagaren blir skyldig att ersätta skadan om han inte kan visa att skadan inte uppkommet pga hans vårdslöshet.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Presumtionsansvar finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (4)

NJA 1983 s. 617: Ägaren till en travhäst träffade avtal med en travtränare om att denne skulle omhänderha hästen samt trana hästen och tävla med den. Hästen skadades och dog under träning. Tränaren ansågs i detta...
NJA 1989 s. 191: En med kvarstad belagd segelbåt med utrustning förvarades över vintern på ett varv, dit den överlämnats av den omhändertagande myndigheten. Under förvaringen uppkom skador på båtens segel m m....
NJA 1996 s. 564: Travhäst fick upp låset till sin boxdörr. I förening med en serie härefter följande omständigheter ledde detta till att hästen skadades. Tränaren, som hade hästen i sin vård, ansågs ha orsakat skadan...
NJA 1999 s. 197: Ägaren till en travhäst träffade avtal med en travtränare om att denne skulle omhänderha hästen och träna den för utveckling till tävlingshäst. Hästen drabbades av skada medan den var i tränarens...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation