lagen.nu

Presumtion

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ett antagande som gäller så länge inget annat visats.

Exempel på presumtioner i lagstiftningen:

  • När ett barn föds av en gift kvinna presumeras den äkta mannen vara barnets far (FB 1:1)
  • När en arbetstagare har anställts av en arbetsgivare presumeras anställningen gälla tills vidare (3 § AvtL)

När en presumtion motbevisas talar man om att presumtionen brutits.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Presumtion finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 1982 s. 757: Fråga om tillämpning av presumtionsregeln i 4 kap 3 § 1 st expropriationslagen.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation