lagen.nu

Presentkort

Ingen har skrivit en beskrivning av "Presentkort" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Presentkort finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

1992-1501: Bestämmelserna i skuldebrevslagen har tillämpats analogt på ett presentkort som angav att innehavaren hade rätt att ta ut varor till ett angivet belopp i affärer som ingick i en köpmannaförening....
AD 2011 nr 90: En arbetstagare har avskedats från sin anställning som stormarknadschef på en livsmedelsbutik. Som grund för avskedandet har åberopats att han delat ut presentkort till sin personal på sådant sätt...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation