lagen.nu

Preliminärskatt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Alla betalar preliminärskatt på sina inkomster. För arbetstagare gör arbetsgivaren ett preliminärt skatteavdrag på lönen, medan näringsidkare sköter sina inbetalningar själva.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 1990 s. 164: Innehavaren av ett företagshypotek har gjort anspråk på att få betalt ur näringsidkarens fordran på återbetalning av överskjutande preliminärskatt. Då emellertid den erlagda preliminärskatten inte...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation