lagen.nu

Prejudikatdispens

Ingen har skrivit en beskrivning av "Prejudikatdispens" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Prejudikatdispens finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

NJA 1997 s. 3: Tillstånd till prövning i HovR har meddelats eftersom det ansetts vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att högre rätt prövar fråga om rätt till ersättning enligt 1 kap 3 § skadeståndslagen...
NJA 2011 s. 843: Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om ränta på fordran avseende mervärdesskatt (prejudikatdispens).
NJA 2012 s. 476: Tillstånd till prövning i hovrätt av mål som inrymmer fråga av prejudikatintresse men där hovrättens fortsatta prövning också kommer att röra många andra frågor.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation