lagen.nu

Precisering

Ingen har skrivit en beskrivning av "Precisering" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Precisering finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MÖD 2008:6: Tillstånd till fortsatt deponering vid avfallsanläggning ----- Fråga om med vilken grad av specifikation som typer av avfall skall anges i ett tillstånd till deponering.
MÖD 2009:2: Utformning av villkor med angivande av begränsningsvärde ----- Användningen av begreppen gränsvärde och riktvärde bör utmönstras i villkor som innehåller begränsningsvärden. Dessa villkor bör i...
MÖD 2009:9: Utformning av villkor med angivande av begränsningsvärde ----- Användningen av begreppen gränsvärde och riktvärde bör utmönstras i villkor som innehåller begränsningsvärden. Dessa villkor bör i...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation