lagen.nu

Praktik

Ingen har skrivit en beskrivning av "Praktik" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Praktik finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

AD 2012 nr 59: En person som genomgått elprogrammet på gymnasiet anvisades praktik enligt socialtjänstlagen (2001:453) hos ett bolag där han tidigare varit visstidsanställd och sedermera kom att få en...
NJA 2000 s. 214: Om någon på grund av utbildning i annan stat inom EU eller EES skall anses uppfylla kraven på praktisk utbildning för att vinna inträde i Sveriges advokatsamfund, kan inte krävas att hans lämplighet...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation