lagen.nu

Postverket

Ingen har skrivit en beskrivning av "Postverket" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Postverket finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

AD 1996 nr 113: Fråga om en hos staten anställd arbetstagare, som innehar en konstitutorialtjänst som 1:e postiljon, är skyldig att utföra arbetsuppgifter hos ett av de bolag som efter Postverkets bolagisering...
NJA 1985 s. 715: Enligt beslut av länsstyrelse hade postverket beviljats viss dispens från lokala trafikföreskrifter inom länet. Fråga om ansvar för överträdelse av trafikföreskrift (förbud att svänga), som...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation