lagen.nu

Postnummer

Ingen har skrivit en beskrivning av "Postnummer" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Postnummer finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1981 s. 424: Ansökan om återställande av försutten tid har lämnats utan bifall då försändelse innehållande fullföljdsinlaga avsänts två dagar före fullföljdstidens utgång men adressen på försändelsen angivits med...
NJA 1986 s. 215: En vadeinlaga inkom till TR:n efter fullföljdstidens utgång. TR:ns postnummer hade angetts felaktigt på försändelsen. Laga förfall har ansetts föreligga, eftersom den fotokopia av TR:ns dom som...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation