lagen.nu

Politiskt brott

Ingen har skrivit en beskrivning av "Politiskt brott" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (3)

NJA 1982 s. 520: I ärende angående utlämning för brott till Italien uppkommer fråga, om vissa gärningar, däribland försök till mordbrand, skall vid tillämpning av lagen (1957:668) om utlämning för brott anses...
NJA 2008 s. 680: Fråga om hinder mot utlämning för politiska brott. 6 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.
NJA 2009 s. 557: Fråga om hinder mot utlämning för politiska brott. 6 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation