lagen.nu

Polismyndighet

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Polismyndighet är den myndighet i varje län som ansvarar för polisverksamheten inom länet enligt 4 § polislagen.

Polisman är tjänsteman hos polismyndighet, i den mån inte annat föreskrivs av regeringen.

.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Polismyndighet finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MIG 2012:7: Det finns inte något rättsligt hinder mot att en polismyndighet till vilken Migrationsverket överlämnat ett verkställighetsärende lämnar ärendet vidare till en annan polismyndighet. När ärendet...
NJA 1987 s. 867: Fråga om skadeståndsskyldighet för staten när en polismyndighet vid tillämpning av hittegodslagen lämnat ut en omhändertagen segelbåt till annan uppgiven ägare än rätte ägaren. 3 kap 2 och 3 §§...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation