lagen.nu

Poker

Ingen har skrivit en beskrivning av "Poker" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Poker finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MD 2008:2: Ett bolag har vid marknadsföring av speltjänster på Internet använt vissa formuleringar som ansetts innefatta en jämförelse mellan två pokerklienter. Jämförelsen har ansetts ovederhäftig och...
NJA 2011 s. 45: En variant av poker (TexasHold´em) har i ett visst fall när den spelats i turneringsform inte ansetts vara ett spel vars utgång helt eller till väsentlig del beror på slumpen i den mening som avses i...
RH 2007:82: Fråga om pokerspel som anordnats för medlemmarna i en förening varit att jämställa med lotteri anordnat för allmänheten och därmed tillståndspliktigt. Även fråga om gränsdragningen till ringa brott.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation