lagen.nu

Plank

Ingen har skrivit en beskrivning av "Plank" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Plank finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2014:39: Anmälan avseende olovlig åtgärd-----Fråga om en konstruktion med en sammanlagd längd av nästan 21 meter och en höjd som varierar mellan 1,85 och 2,22 meter, ska anses vara ett bygglovspliktigt plank....
MÖD 2014:45: Strandskyddsdispens-----Mark- och miljööverdomstolenfann att det inte förelåg särskilda skäl för dispens frånstrandskyddsförbudet för att bygga en 11 meter lång skärmvägg vid en badplats.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation