lagen.nu

Pir

Ingen har skrivit en beskrivning av "Pir" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Pir finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2005:19: Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att anlägga vågbrytare m.m.-----De sökta åtgärderna syftade till att skydda befintliga bryggor med en vågbrytare samt att utöka antalet båtplatser. Fråga uppkom...
MÖD 2006:38: Föreläggande att återställa strandområde-----Grävd kanal inom strandskyddsområde ansågs behövas för jordbruket, bland annat för djurs åtkomst till vatten. Anläggningen omfattades därmed inte av...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation