lagen.nu

Piloter

Ingen har skrivit en beskrivning av "Piloter" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

AD 2007 nr 22: Fråga om gällande kollektivavtal innebär att tjänstgöringstiden för heltidsanställda piloter, som tjänstgör på ett flygbolags s.k. kortlinjer, i genomsnitt per kalendermånad inte får överstiga nio...
AD 2008 nr 8: Ett flygbolag har dels anställt ett antal piloter med tidsbegränsade anställningar, dels beslutat att omstationera ett antal piloter. Fråga om dessa åtgärder har varit förenliga med gällande...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation