lagen.nu

Pilot

Ingen har skrivit en beskrivning av "Pilot" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Pilot finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

AD 1999 nr 55: En pilot har accepterat att tjänstgöra under två dagar då han enligt sitt tjänstgöringsschema skulle vara ledig och har därmed blivit berättigad till fyra dagars kompensationsledighet. Fråga huruvida...
AD 2018 nr 23: Kollektivavtalstolkning. Fråga om ett flygbolag har brutit mot en bestämmelse i ett kollektivavtal för piloter om att det första anställningsåret utgör provanställning genom att nyanställa åtta...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation