lagen.nu

Petroleumprodukter

Ingen har skrivit en beskrivning av "Petroleumprodukter" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Petroleumprodukter finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MD 2005:7: Bolag i bensinbranschen har i samband med möten och andra kontakter lämnat eller inhämtat information av sådan beskaffenhet att den kunnat läggas till grund för en samordnad rabattsanering....
MÖD 2006:40: Ansökan om tillstånd till grustäkt-----Miljödomstolen avslog en ansökan om tillstånd till fortsatt grustäktsverksamhet inom ett vattenskyddsområde eftersom verksamheten stred mot...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation