lagen.nu

Perstorp AB

Ingen har skrivit en beskrivning av "Perstorp AB" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2003:98: Tillstånd enligt miljöskyddslagen att anlägga och driva fabrik för tillverkning av dentritiska polymerer-----En fastighetsägare som bodde vid en å 11-12 km nedströms verksamhetsområdet fick överklaga...
MÖD 2003:99: Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva en anläggning för produktion av myrsyra m.m.-----En fastighetsägare som bodde vid en å 11-12 km nedströms verksamhetsområdet fick inte överklaga ett...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation