lagen.nu

Personuppgiftsansvarig

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Personuppgiftsansvarig är, enligt 3 § PUL, den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Personuppgiftsansvarig finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (2)

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation