lagen.nu

Patientjournal

Ingen har skrivit en beskrivning av "Patientjournal" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Patientjournal finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 1996 s. 439: Fråga om tillämpning hos domstol av vissa sekretessbestämmelser till skydd för enskilds personliga förhållanden (patientjournaler). 14 kap 5 § sekretesslagen (1980:100).
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation