lagen.nu

Patient

Ingen har skrivit en beskrivning av "Patient" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Patient finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1984 s. 137: Fråga om påföljd för misshandel, som föreståndare för sjukhusavdelning för psykiskt sjuka förövat mot där intagna patienter.
NJA 1990 s. 442: Under en operation skar läkarna av en nervtråd utan att i förväg ha informerat patienten om att en sådan åtgärd kunde bli aktuell. Patienten har därför inte kunnat lämna ett preciserat samtycke till...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation