lagen.nu

Passivitetsbindning

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Bundenhet genom passivitet. Ett vidare begrepp än negativ avtalsverkan då det förutom bundenhet till avtal kan röra sig om bundenhet till bevis. Se exempelvis 19 § och 21 § Lagen om handelsagenturer.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation