lagen.nu

Passagerare

Ingen har skrivit en beskrivning av "Passagerare" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Passagerare finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (2)

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 2009 s. 534: Sjöfartsverkets föreskrifter om bemanning på vissa handelsfartyg har ansetts tillämpliga när ett segelmotorfartyg seglat med s.k. paying crew.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation