lagen.nu

Partsinsyn

Ingen har skrivit en beskrivning av "Partsinsyn" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Partsinsyn finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MIG 2011:20: I ett ärende om återkallelse av tidsbegränsat uppehållstillstånd kan Migrationsverket inte med stöd av utlänningslagen göra undantag från den kommuniceringsskyldighet som åligger verket enligt...
NJA 2008 s. 634: Hovrätt har avslagit en framställning av tilltalad om att få ut kopior av bildupptagningar av vittnesförhör vid tingsrätten men förklarat den tilltalade samt hans ombud och offentlige försvarare...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation