lagen.nu

Parkeringsvakt

Ingen har skrivit en beskrivning av "Parkeringsvakt" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Parkeringsvakt finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (4)

NJA 1992 s. 528: Ringa våld mot tjänsteman?
NJA 2002 s. 133: Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om kontrollavgift har meddelats, när tingsrättens dom grundats på vittnesmål av en parkeringsvakt om vilka rutiner han brukar följa och tingsrätten inte...
NJA 2002 s. 565: Fråga om parkeringsvakt varit behörig att utfärda parkeringsanmärkning. 6 § lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.
NJA 2016 s. 880: Angrepp på parkeringsvakt som utfärdar kontrollavgift enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering utgör inte förgripelse mot tjänsteman. Även fråga om åtalspreskription efter...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation