lagen.nu

Parabolantenn

Ingen har skrivit en beskrivning av "Parabolantenn" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Parabolantenn finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1997 s. 699: Parabolantenn har ansetts utgöra byggnadstillbehör.
RH 2015:29: Hyresnämndsmål. Frågan om en hyresgäst åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte borde förlängas då han inte, trotsanmodan, inom utsatt tid monterat ner en...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation