lagen.nu

Pappersbruk

Ingen har skrivit en beskrivning av "Pappersbruk" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Pappersbruk finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MÖD 2009:39: Tillstånd till produktion av sulfatmassa och kartong, nu fråga om slutliga villkor för utsläpp till luft av processvavel ----- Bolaget hade av miljödomstolen ålagts utsläppsvillkor avseende...
MÖD 2009:41: Tillstånd att producera högst 560 000 ton blekt sulfatmassa ----- Södra Cell fick av miljödomstolen tillstånd att utöka produktionen till 560 000 årston massa samt att börja utvinna lignin ur...
MÖD 2009:50: Tillstånd till nuvarande och utökad tillverkning av sulfatmassa och papper m.m., nu fråga om slutliga villkor för utsläpp till luft av processvavel-----Bolaget hade av miljödomstolen ålagts...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation