lagen.nu

Paketresa

Ingen har skrivit en beskrivning av "Paketresa" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Paketresa finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (4)

2004-5653: Vid en paketresa har nämnden ansett att en familj skall ha rätt till prisavdrag men inte skadestånd. Familjen drabbades av sjukdom under sin resa på grund av att ett närbeläget hotell, som inte...
2005-2744: En resenär har ansetts berättigad till skadestånd när arrangören har ställt in avtalad paketresa före avresa (jämför 14 § paketreselagen). Avgörande 2006-01-20; 2005-2744
2006-3945: En paketresa har ställts in p.g.a. omständigheter som arrangören inte kunnat råda över. Resenären har likväl ansetts ha rätt till en ersättningsresa utan extra kostnad, men inte till skadestånd. Då...
2010-9241: Analog tillämpning av 16 § tredje stycket konsumentköplagen (1990:932) vid bedömning av fel på cykelresa. Avgörande 2011-03-07; 2010-9241
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation