lagen.nu

PAH

Ingen har skrivit en beskrivning av "PAH" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet PAH finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2010:45: Föreläggande om efterbehandling vid tidigare impregneringsanläggning i Nässjö-----Frågan i målet gällde vilka efterbehandlingsåtgärder som var motiverade och skäliga att vidta i ett område förorenat...
MÖD 2012:1: Borttagande av kreosotimpregnerad slipersmur-----Länsstyrelsen förelade efter överklagande av granne en fastighetsägare att ta bort en stödmur av kreosotbehandlade sliprar i fastighetsgränsen. Mark-...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation