lagen.nu

Påföljd

Ingen har skrivit en beskrivning av "Påföljd" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Påföljd finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (26)

MÖD 2009:49: Ansökan om tillstånd att producera en årlig mängd om 85 000 ton kartong-----Frågan i målet gällde ett begränsningsvärde för utsläppet av organisk substans till vatten. Vid bedömningen hade...
NJA 2003 s. 537: Fråga om vårdnadshavare genom aga av barn gjort sig skyldig till misshandel av normalgraden eller ringa brott. Även fråga om påföljd.
NJA 2003 s. 67: Grovt rattfylleri?
NJA 2003 s. 78: Straffmätning vid olovlig försäljning och olovligt innehav av alkoholdrycker.
NJA 2005 s. 348: Fråga om differentiering av straffvärdet vid eget bruk av amfetamin (I) och heroin (II).
NJA 2005 s. 674: Påföljd för vållande till annans död, grovt brott, och grovt rattfylleri.
NJA 2005 s. 878: Fråga om straffbestämning för lagöverträdare under 18 år.
NJA 2006 s. 212: Skyddstillsyn med föreskrift om kontraktsvård har ansetts inte komma i fråga som påföljd för sexuellt utnyttjande av underårig och barnpornografibrott, när straffvärdet för brotten motsvarat fängelse...
NJA 2011 s. 386: Fråga om presumtion för fängelse vid utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott.
NJA 2013 s. 63: Straffmätning. Betydelsen av att ovanligt lång tid förflutit sedan två våldtäktsbrott begåtts av en styvfar mot ett litet barn.
NJA 2014 s. 859: Påföljden för brott mot upphovsrättslagen genom fildelning vid 51 tillfällen har i visst fall bestämts till ett kraftigt bötesstraff.
NJA 2015 s. 895: Grovt rattfylleri. En mycket hög alkoholkoncentration medför att gärningen har ett straffvärde som överstiger fängelse i en månad, även om inga andra försvårande omständigheter föreligger.
NJA 2016 s. 859: Grovt dopningsbrott. Rubricering, straffvärde och påföljd.
NJA 2017 s. 45: Påföljden för innehav i överlåtelsesyfte av 0,34 gram heroin har bestämts till skyddstillsyn med samhällstjänst.
RH 2001:38: En person dömdes för försök till dråp. Gärningarna riktades mot två polismän som hade ingripit för att hindra denne från att begå självmord genom att kasta sig ut från en byggnadsställning. Den...
RH 2004:50: Fråga om påföljden för grovt rattfylleri kan stanna vid villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst när föraren haft en blodalkoholhalt om 1,27 promille och körningen varit trafikfarlig. Frågan...
RH 2008:59: Köp av sexuella tjänster som förmedlats genom organiserad prostitution har bedömts innefatta försvårande omständigheter varför påföljden bestämts till villkorlig dom jämte böter. Även utnyttjande i...
RH 2008:79: En person har dömts för brottet köp av sexuell handling av barn. Fråga om påföljd för brottet och om barnet är berättigat till skadestånd för kränkning genom brott.
RH 2010:79: En trettioårig man har under överfallsliknande omständigheter sexuellt ofredat en sjuttonårig flicka en tidig morgon utanför en tunnelbanestation genom att med handen utanpå flickans kläder ta på...
RH 2011:19: I två fall av djurplågeri, där gärningsmännen uppsåtligen utsatt två kaniner för otillbörligt lidande genom att i det ena fallet antända djuret och i det andra fallet bl.a. hetsa en hund mot det har...
RH 2011:22: Fråga om påföljd för rån, särskilt om tillämpning av 29 kap. 1 § andra stycket brottsbalken i dess lydelse fr.o.m. den 1 juli 2010.
RH 2011:29: Olovlig framställning av 21,1 gram cannabis med låg THC-halt har bedömts som narkotikabrott av normalgraden. Påföljden har bestämts till fängelse. Även fråga om bevisvärdet av en av ett polisbefäl...
RH 2012:26: Påföljden för fildelning som varit av begränsad omfattning och skett utan kommersiellt syfte har bestämts till ett förhållandevis högt bötesstraff. Gärningen har bestått i att en person olovligen har...
RH 2012:27: Påföljden för fildelning som varit av begränsad omfattning och skett utan kommersiellt syfte har bestämts till ett förhållandevis högt bötesstraff. Gärningen har bestått i att en person olovligen har...
RH 2015:36: Vid förverkande enligt 36 kap. 1 § brottsbalken av utbyte av stöldbrott ska värdet bedömas utifrån det tillgripnas värde vid brottstillfället, i aktuellt mål de tillgripna varornas pris. Det...
RH 2017:35: Straffmätning och påföljdsval för grov olovlig körning.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation