lagen.nu

P

Ingen har skrivit en beskrivning av "P" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet P finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

AD 2017 nr 41: Fråga om SAS har brutit mot bestämmelsen om omdisponering i § 5 stk. 13 b andra meningen i det s.k. pilotavtalet mellan SAS och Svensk Pilotförening genom att med mer än en timme tidigarelägga en...
AD 2017 nr 62: Mellan ett kommunalförbund och en arbetstagarorganisation gäller bara ett kollektivavtal. Det kollektivavtalet är tillämpligt enbart på arbetstagare som är anställda för beredskapstjänst inom...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation