lagen.nu

Oriktig uppgift

Ingen har skrivit en beskrivning av "Oriktig uppgift" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (3)

MIG 2010:16: När grunden för ett barns permanenta uppehållstillstånd varit anknytningen till en förälder bosatt i Sverige har avsaknaden hos föräldern av avsikt att bo tillsammans med barnet ansetts utgöra grund...
NJA 2001 s. 650: Fråga om rättshjälp skall upphöra på grund av att den rättssökande lämnat oriktig uppgift.
NJA 2006 s. 627: Fråga om underlåtenhet att skriva ner en fordran eller att göra en reservation för kreditförlust utgör bokföringsbrott.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation