lagen.nu

Original

Ingen har skrivit en beskrivning av "Original" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Original finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MD 2004:10: Ett företag har i sin marknadsföring av trätofflor använt uttrycken "Since 1907" och "Båstad original" samt påstått att företaget startade sin tillverkning år 1907. Företaget ansågs inte sakna...
MD 2005:12: Företag har vid marknadsföring av snus använt förpackningsutstyrslar som har befunnits innebära risk för förväxling med annat företags förpackningar och sålunda vilseleda om det kommersiella...
MD 2007:13: Ett bolags marknadsföring av en godisflaska har inte ansetts utgöra en vilseledande efterbildning av ett annat företags godisflaska eftersom båda bolagens godisflaska befunnits vara samma...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation