lagen.nu

Ordförande

Ingen har skrivit en beskrivning av "Ordförande" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Ordförande finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MÖD 2014:37: Förbud mot fortsatt byggnation-----Fråga bl.a. om delegation enligt 6 kap. 34 och 36 §§ kommunallagen. Mark- och miljööverdomstolen har till skillnad från mark- och miljödomstolen bedömt att...
NJA 1987 s. 426: Vid valnämnd har förts personregister utan erforderligt tillstånd enligt datalagen (1973:289). Fråga om valnämndens ordförandes ansvar för detta.
NJA 1991 s. 163: Fråga om ansvar för bostadsrättsförenings ordförande för vållande till annans död för att han av oaktsamhet underlåtit att stänga av en skadad hiss.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation