lagen.nu

Option

Ingen har skrivit en beskrivning av "Option" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Option finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1989 s. 428: Sedan borgenär under åberopande av att gäldenär underlåtit att på uppmaning betala klar och förfallen skuld sökt denne i konkurs gjorde gäldenären gällande motfordran avseende skadestånd till ett...
NJA 1997 s. 503: Konkursförvaltare har ansetts vara rätt mottagare av underrättelse om utövande i visst fall av option.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation