lagen.nu

Omgivning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Omgivning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Omgivning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2002:87: Skadestånd enligt miljöskadelagen-----Vid ombyggnadsarbeten skadades en vattenledning och utströmmande vatten och ånga orsakade omfattande skador i en intilliggande lokal. Miljööverdomstolen uttalade...
MÖD 2004:33: Skadestånd med anledning av markskred-----En nyttjanderättshavare hade enligt avtal med markägaren rätt att bedriva täktverksamhet med sprängning och krossning av bergmaterial samt att lagra...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation