lagen.nu

Olovligt innehav av alkoholdrycker

Ingen har skrivit en beskrivning av "Olovligt innehav av alkoholdrycker" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 2003 s. 78: Straffmätning vid olovlig försäljning och olovligt innehav av alkoholdrycker.
RH 1996:124: Ansvar för innehav, försäljning m.m. av sprit som varit föremål för varusmuggling. Frågor bl.a. om rubricering, påföljd och förverkande av värde av försåld sprit.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation