lagen.nu

Olovlig kraftavledning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Olovlig kraftavledning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1984 s. 512: En elabonnent, som har gjort ingrepp i två elmätare och därmed åstadkommit att mätarna registrerat en mindre strömförbrukning än den verkliga, har dömts för olovlig kraftavledning.
NJA 2013 s. 467: Preskription av olovlig kraftavledning.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation