lagen.nu

Olovlig jakt

Ingen har skrivit en beskrivning av "Olovlig jakt" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (4)

NJA 1981 s. 1041: Sedan älgjägare påskjutit och sårat en älg inom område där han hade jakträtt, har han genom ytterligare skott fällt älgen då denna befann sig på annans jaktområde. Han har därefter fullbordat jakten...
NJA 1983 s. 258: Till A har upplåtits rätt att utöva jakt på andras marker. Upplåtelserna har ej varit förenade med begränsningar i avseende å jakttid, villebrådsslag eller eljest. A har i strid mot jaktstadgan...
NJA 1983 s. 555: Spörsmål i visst fall huruvida medlemmar av ett jaktlag gjort sig skyldiga till olovlig jakt genom att tillvarata en älg som, efter att ha lovligen påskjutits, begivit sig in på annans jaktmark och...
NJA 1986 s. 833: Vid reglerad älgjakt på två angränsande jaktområden, under tid då älg var fridlyst, har en älg påskjutits utanför skyttens jaktområde men fallit och omhändertagits innanför dess gränser. Åtal för...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation