lagen.nu

Olovlig dryckeshantering

Ingen har skrivit en beskrivning av "Olovlig dryckeshantering" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (3)

RH 1997:89: Fråga om försäljning av folköl till ungdom under 18 år är att anse som ringa gärning.
RH 1998:58: Fråga om försäljning av folköl till ungdom under 18 år är att anse som ringa gärning.
RH 2006:13: Fråga om ansvar enligt 10 kap. 7 § alkohollagen för en anställd i en livsmedelsbutik som sålt sex burkar öl klass II till en person som inte hade fyllt 18 år. Hovrätten har bedömt gärningen som ringa...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation