lagen.nu

Olaga vapeninnehav

Ingen har skrivit en beskrivning av "Olaga vapeninnehav" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (26)

NJA 1981 s. 380: Fråga om beräkning av tid för åtalspreskription vid olaga vapeninnehav. 35 kap. 1 § 1 st och 4 § 1 st BrB.
NJA 1984 s. 266: Fråga om olaga vapeninnehav avseende vapendelar.
NJA 1985 s. 452: Val av påföljd för olaga vapeninnehav när gärningsmannen inte fyllt 18 år. 26 kap 4 § 1 st BrB.
NJA 1987 s. 473: En styrman på ett utländskt fartyg, som befann sig utanför svenskt sjöterritorium, har under vapenhot tagit fartyget i besittning och fört det till svensk hamn. Under färden har de övriga...
NJA 1991 s. 273: En tilltalad dömdes för olaga vapeninnehav. Rättskraften hos domen har ansetts omfatta även frågan om förverkande av den tilltalades ifrågavarande vapen. 30 kap 9 § RB och 40 § vapenlagen (1973:1176).
NJA 1991 s. 498: Fråga om straffvärdet för olaga vapeninnehav avseende en Magnumrevolver. Tillämpning av bestämmelserna i 34 kap. 4 § andra st. brottsbalken om förverkande av del av villkorligt medgiven frihet.
RH 1994:108: Innehav av två skarpladdade pistoler har inte ansetts tillräckligt för att bedöma olaga vapeninnehav som grovt.
RH 1994:92: Innehav av ett avsågat hagelgevär har ansetts som olaga vapeninnehav, grovt brott.
RH 1995:25: Olaga innehav av bl.a. ett egentillverkat avsågat hagelgevär och cirka 270 patroner avsedda för det militära vapnet AK4 har ansetts ha ett straffvärde om sex månaders fängelse.
RH 1996:157: Olaga vapeninnehav av omändrad skarpladdad startrevolver har inte rubricerats som grovt brott. Påföljden för det olaga vapeninnehavet har bestämts till fängelse tre månader.
RH 1996:161: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 1 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft...
RH 1996:162: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 2 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft...
RH 1996:163: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 3 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft...
RH 1996:164: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 4 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft...
RH 1996:165: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 5 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft...
RH 1996:166: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 6 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft...
RH 1996:167: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 7 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft...
RH 1996:168: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 8 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft...
RH 1996:169: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 9 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft...
RH 1996:170: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 10 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft...
RH 1996:171: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 11 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft...
RH 1996:172: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 12 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft...
RH 1996:173: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 13 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft...
RH 1996:174: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 14 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft...
RH 1996:175: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 15 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft...
RH 2005:7: Tilltalad har överklagat en fällande brottmålsdom endast beträffande påföljden. Fråga om hovrätten skall ingå i prövning av skuldfrågan. 51 kap. 23 a § rättegångsbalken.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation