lagen.nu

Olaga knivinnehav

Ingen har skrivit en beskrivning av "Olaga knivinnehav" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (3)

RH 1996:23: Påföljden för uppsåtligt brott mot förbudet mot att inneha kniv på allmän plats bör, när det gäller moraknivar eller större knivar, i normalfallet föranleda ett dagsbotsstraff som inte stannar vid...
RH 1997:8: Påföljden för brott mot knivförbudslagen har bestämts till penningböter.
RH 1999:117: Fråga om innehav av s.k. butterflykniv kunde anses befogat med hänsyn till omständigheterna.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation