lagen.nu

Ogiltighetstalan

Ingen har skrivit en beskrivning av "Ogiltighetstalan" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

AD 2002 nr 64: Interimistiskt beslut. I en tvist om bl.a. ogiltigförklaring av en uppsägning uppkommer - vid prövning enligt 34 § tredje stycket anställningsskyddslagen - frågan om ogiltighetstalan förlorats på...
NJA 2015 s. 438: Ogiltighetstalan mot en skiljedom på konkurrensrättslig grund.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation