lagen.nu

Officer

Ingen har skrivit en beskrivning av "Officer" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Officer finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 1997 s. 359: Fråga om en manlig officer genom att fälla vissa yttranden till en kvinnlig värnpliktig gjort sig skyldig till sexuellt ofredande enligt 6 kap 7 § 3 st BrB.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation