lagen.nu

Offentlig rätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Regler som styr statens och kommunernas organisation och förvaltning.

Begreppet Offentlig rätt kan användas i två olika beydelser. Den vanliga, snäva betydelsen avser de rättsområden som rör statens och kommunernas organisation och kompetens (statsrätt) samt statliga och kommunala myndigheters förvaltning och myndighetsutövning (förvaltningsrätt).

I den bredare betydelsen räknar man även in andra rättsområden som rör individens förhållande till det allmänna, som skatterätt, processrätt och straffrätt. I denna betydelse blir begreppet en motsats till civilrätt.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation